Archive for septembrie 2010

Barcelona lui Antonio Gaudi

septembrie 30, 2010

Sagrada Familia, fatada estica-biserica proiectata la partea superioara de Antonio Gaudi, constructie inceputa in anii 1880 - inca in constructie.

Arcade sustinute de coloane in forma de copaci-inventie Gaudi

Stil arhitectonic Gaudi in Parcul Gruell

Cladiri de birouri proiectate de Gaudi

Sagrada Familia-turnurile construite recent

Legea privind sistemul unitar al pensiilor publice

septembrie 29, 2010

Asa cum a fost aprobata de Camera Deputatilor, camera decizionala.

http://www.cdep.ro/proiecte/2010/300/20/3/cd323_10.pdf

Legea nu este preomulgata, fiind contestata de opozitie pe probleme de procedura – absenta cvorumului pentru o lege organica -, pentru cresterea varstei de pensionare la 65 ani(femei) si pentru valoarea punctului de pensie care nu va mai fi o cota procentuala din salariul mediu pe economie.

Cadrele militare in activitate se vor pensiona potrivit prevederilor acestei legi.

In termen de 90 de zile de la publicare Guvernul va initia un proiect de lege privind pensiile ocupationale.Metoda portocalie de intinerire a fortei de munca!

septembrie 15, 2010

 

spagat

Sa-i tinem pe batrani in activitate pana dau in mintea copiilor!

Guvernul  a trecut, prin repetir vot in CD, articolul cu varsta de pensionare la 65 ani…nediscriminatoriu, si pentru barbati… si pentru femei.

Comisia pentru munca si protectie sociala a adoptat urmatorul amendament la Legea unitara a pensiilor

septembrie 15, 2010

Sa vedem daca va fi adoptat in plenul CAMEREI DEPUTATILOR.

Stati cu ochii pe lucrarile Camerei Deputatilor, azi si sedintele urmatoare!

UPDATE 1

Boc s-a deplasat personal in Camera Deputatilor pentru a sustine proiectul Guvernului, cel care a fost aprobat tacit in Senat. 

UPDATE 2

 Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, integrarea în sistemul public unitar de pensii a cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor.

 

 Art.6 alin.(1) pct.I lit.c)c) cadrele militare în activitate, poliţiştii şi  funcţionarii publici cu statut special din sistemul  administraţiei penitenciarelor, din domeniul  apărării naţionale, ordinii  publice  şi  siguranţei  naţionale.  Lit.c) se elimină.

Autori: deputaţi Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, Adrian Solomon, Dorel Covaci, Ioan Damian, Ioan Narcis Chisăliţă, Aurelia Vasile, Viorel Hrebenciuc, Dan Nica, Bogdan Ciucă, Florin – Costin Pâslaru, Lucreţia Roşca, Dumitru Chiriţă, Marian Neacşu,  Nicolae Mircovici, Maria Eugenia Barna, Grupul parlamentar al PSD+PC şi Comisia pentru apărare, ordine publică  şi  siguranţă  naţională

 

MOTIVARE COMISIEI:

Potrivit concluziilor rezultate în cadrul reuniunii bilaterale desfăşurate la Bruxelles în ianuarie 2007, între experţii comunitari şi  reprezentanţii  instituţiilor naţionale din România, care gestionează sisteme speciale de securitate socială, inclusiv pensii,  actualul sistem al pensiilor  militare de stat din România/pensiile politistilor face parte din sistemele ocupaţionale de pensii guvernate de Directiva  86/378/EEC,  amendată prin Directiva 97/96/EC adoptată  înconsiderarea jurisprudenţeiCurţii Europene de Justiţie”.               

    Conform reglementărilor comunitare, criteriile decisive pentru încadrarea  unui sistem de securitate socială ca sistem ocupaţional sunt îndeplinite, în totalitate, de actuala lege a pensiilor militare de stat /actuala lege a pensiilor politistilor din România , respectiv: aceste legi se referă la o categorie particulară de lucrători (cadrele militare/politisti – aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 80/1995 privind statutul  cadrelor militare/Legea nr.  Privind statutul politistilor),  acordarea  pensiei este direct legată de durata serviciului militar, iar pensia  este calculată prin raportare la ultima soldă a cadrului  militar /politistului.

În context, includerea pensiilor militare/pensiile politistilor într-un sistem  unitar de pensii vine în contradicţie cu  prevederile dispoziţiilor art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată: “ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum  şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”, coroborate cu cele ale articolului 249 din Tratatul de constituire a Comunităţilor europene, conform cărora, statele sunt obligate să aducă la îndeplinire  prevederile tuturor directivelor europene.

  Relevant este, în context, şi punctul de vedere al Consiliului Legislativ al României care invederează că este imposibilă, din punctul de vedere al interpretării Legii Fundamentale de către Curtea Constituţională a României, integrarea în sistemul public de pensii a pensiilor militare de stat (similar ca şi în cazul magistraţilor, supuşi şi ei unui regim sever de restricţii  şi interziceri). Astfel, “Curtea Constitutională reţine  că  instituirea  pensiei de serviciu pentru cadrele militare  şi  pentru  magistraţi  nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensare parţială a inconvenientelor ce rezultă  din rigoarea  statutelor  speciale  cărora  trebuie să li se supună  magistraţii şi militarii“  (Decizia  Curţii Constituţionale a României nr.20/02.02.2000, M.Of.nr.72/ 18.02.2000).

OPREA zice ca prin recalculare 92% din pensiile militare nu se micsoreaza!

septembrie 13, 2010

Iar ceilalti  8%, afectati de recalculare, vor avea o pensie…. cu putin mai mica decat cea in plata! 

 Video intreaga conferinta de presa:

http://www.mapn.ro/armatatv/categoria_15_pe_2010.php

 

garantez eu pentru militari

De exemplu, un maistru militar care are 36 de ani vechime şi grupă de muncă va primi o pensie de 1.955 de lei, iar un maior cu 31 de ani vechime, grupă de muncă şi cu Ordinul Militar Clasa a VII-a va primi o pensie de 2.314 lei după recalculare.

Un colonel cu 33 de ani de vechime, care primeşte o pensie de 3.980 de lei, va primi la recalculare 3.790 de lei. Un general care beneficiază de o pensie de 4.563 de lei, după reclaculare va primi o pensie de 4.582 de lei vechi

Militarii pensionari nu vor fi purtaţi pe drumuri

Practic, mai puţin de 8% dintre pensiile fostelor cadre militare vor fi recalculate. Pensiile de urmaş, cele de invalidate, pensiile pe care le primesc veteranii de război şi văduvele de război nu vor fi recalculate.

În cazul unor categorii de militari, cum ar fi cei care au grupe de muncă şi au deţinut funcţii de conducere, pensiile ar putea creşte uşor după recalculare, a mai precizat ministrul Apărării, care a dat asigurări că pensionarii militari nu vor fi purtaţi pe drumuri, pentru a-şi completa dosarele.

”Vă dau asigurări că pensionarii nu vor fi purtaţi pe drumuri. Ei vor primi adeverinţe, în baza cărora se vor recalcula pensiile. Vor completa un simplu formular, Armata va face toate demersurile necesare”, a declarat astăzi Gabriel Oprea.

Presedintele nu este mentionat de Legea 51/1991 privind Siguranta Nationala printre beneficiarii informatiilor Serviciilor Secrete!

septembrie 10, 2010

 

Extrase din Legea 51/1991 

Art. 10.
Activitatea de informatii pentru realizarea sigurantei nationale are caracter secret de stat. Informatiile din acest  domeniu nu pot fi comunicate decit in conditiile prezentei legi.

Art. 11.
Informatii din domeniul sigurantei nationale pot fi comunicate:
a) presedintelui Senatului, presedintelui Adunarii Deputatilor, precum si comisiilor permanente pentru aparare si asigurarea ordinii publice ale celor doua camere ale Parlamentului;
b) ministrilor si sefilor departamentelor din ministere, cind informatiile privesc probleme ce au legatura cu domeniile  de activitate pe care le coordoneaza sau de care raspund;
c) prefectilor, primarului general al Capitalei, precum si conducatorilor consiliilor judetene, respectiv al municipiului  Bucuresti, pentru probleme ce vizeaza competenta organelor respective;
d) organelor de urmarire penala, cind informatiile privesc savirsirea unei infractiuni.
Comunicarea informatiilor se aproba de catre conducatorii organelor cu atributii in domeniul sigurantei nationale.
Prevederile art. 10 privitoare la apararea secretului de stat se aplica in mod corespunzator tuturor  persoanelor prevazute la alin. 1 lit. a) – d).

Art. 12.
Nici o persoana nu are dreptul sa faca cunoscute activitati secrete privind siguranta nationala, prevalindu-se de accesul neingradit la informatii, de dreptul la difuzarea acestora si de libertatea de exprimare a opiniilor.  Divulgarea, prin orice mijloace, de date si informatii secrete care pot aduce prejudicii intereselor  sigurantei nationale, indiferent de modul in care au fost obtinute, este interzisa si atrage, potrivit  legii,  raspunderea celor vinovati.
Prevederile alin. 1 si 2 nu aduc atingere libertatii de opinie si exprimare, dreptului persoanei de a nu fi tulburata in vreun fel pentru opiniile sale, ca si in acela de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei, prin orice mijloace  de exprimare, daca aceste drepturi se exercita in conformitate cu legile Romaniei. 

Sanctiuni 
Art. 20. 
Desfasurarea, fara mandat, a activitatilor supuse autorizarii in conditiile art. 13, cu exceptia celor intreprinse in situatiile aratate in art. 15, sau depasirea mandatului acordat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului care divulga, refuza sau impiedica, in orice mod, aducerea  la indeplinire a mandatului eliberat in conditiile prevazute in art. 13.
Tentativa se pedepseste.

Art. 21.
Informatiile privind viata particulara, onoarea sau reputatia persoanelor, cunoscute incidental in cadrul obtinerii  datelor necesare sigurantei nationale, nu pot fi facute publice.
Divulgarea sau folosirea, in afara cadrului legal, de catre salariatii serviciilor de informatii, a datelor prevazute in alin. 1, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
Tentativa se pedepseste.

Art. 22.
Urmarirea penala a infractiunilor prevazute in prezenta lege se efectueaza de catre organele procuraturii. 

 Comentarii 

De ce presedintele Basescu este principalul beneficiar al informatiilor culese de Serviciile de Informatii si,  mai mult, incalca Legea 51,  prin vanturarea lor pe toate posturile de televiziune in interesul sau politic sau personal de a fi reales sau pentru a-si nimici adversarii politici?

Ma uit la comentariile pe care le fac politicienii si diversii analisti in cazul Vantu si niciunul nu face referire la prevederile restrictive ale Legii Sigurantei Nationale, privind caracterul de secret de stat al informatiilor detinute de serviciile secrete. 

Prevederile art. 10 din lege se aplica nu numai functionarilor din serviciile secrete ci si beneficiarilor informatiilor, incluziv procurorilor cand sunt sesizati cu savarsirea unor infractiuni. 

Asistam la o avalansa de scurgeri de informatii din interceptari telefonice despre viata privata a celor interptati si nimeni nu se gandeste sa le aplice sanctiunea cu inchisoare de la 2 la 7 ani prevazuta de art 21 din lege. 

Justitia, Presa, Parlamentul, Societatea civila, Partidele politice etc,  isi merita soarta pe care le-o rezeva Traian  Basescu, daca nu sunt in stare sa-i arate nici macar dispozitiile legale in vigoare pe care acesta  le incalca prin circul  mediatic pe care-l patroneaza.

Serviciile secrete si Parchetul General au favorizat un candidat la PRESEDINTIE cu date din dosarele de urmarire penala

septembrie 10, 2010

Serviciile si Ministerul Public - punct de sprijin pt Basescu

Retinerea si arestarea preventiva ale lui SOV, dar mai ales documentele din dosar strecurate in media, pe surse, inainte de inceperea sedintei Completului de judecata, cel  care trebuia sa se pronunte asupra acelor probe si asupra solicitarii de arestare preventiva a lui SOV, au produs o nesperata proba ca Serviciile si Ministerul Public au favorizat unul dintre candidatii la Presedinte, respectiv pe fostul si actualul presedinte Traian Basescu.

SOV a stat linistit, acoperit si de regimul Basescu, pana in ziua cand, in campania electorala, realizatorul de emisiuni Dumitrescu l-a pus in dificultate pe candidatul Basescu, rulandu-i pe ecrane, in direct pe Realitatea TV, filmuletul cu lovirea unui copil care, in candoarea sa, facuse greseala sa strige ceva magulitor pentru Iliescu, tocmai la un miting electoral al decedatei ALIANTA DA, in care jupanu` era Traienica!

Chiar a doua zi dupa lasarea „regelui portocaliu”  in fundu` gol, nu mai tarziu, Parchetul General dispune inceperea urmaririi penale impotriva mogulului de la Realitatea Tv pentru zadarnicirea arestarii infractorului Popa Nicolae (FNI) aflat de multi ani prin exoticul Extrem-Orient.

Nu ar fi fost nimic deosebit daca rezultatele interceptarilor telefonice si ale altor activitati de cercetare n-ar fi ajuns pe masa candidatului Traian Basescu care nu s-a sfiit sa le foloseasca in dezbaterea finala televizata, cu contracandidatul Geoana, inclinand intentiile de vot in favoarea sa.

Rechizitoriul prezentat in instanta de Parchetul General si stenogramele  interceptarilor telefonice indica sursa informatiilor pe care Traian Basescu le-a vanturat impotriva lui SOV in alte interventii publice pe durata anului 2010.

Institutiile statului implicate in infaptuirea actului de justitie se fac vinovate de incalcarea grava a statutului lor apolitic, subordonandu-se politic intereselor personale ale presedintelui.

Asteptam interventia de urgenta a Parlamentului si a Consiliului Superior al Magistraturii pentru restabilirea ordinii constitutionale in Ministerul Public si Serviciile Secrete.

Va mai reusi o data SOV sa salveze prabusirea lui Base?

septembrie 9, 2010

Base o sa fie in locul meu.

Personajul Sorin Ovidiu Vantu, prin imperiul mediatic pe care il stapaneste, a contribuit, in mare masura, la aducere la putere a unui inculpat pentru fapte de coruptie.

Chiar si dupa caderea mogulilor in dizgratia presedintelui, Vantu a continuat sa faca jocurile lui Basescu, in speranta ca va beneficia de ajutorul acestuia in musamalizea numeroaselor scandaluri financiare in care era implicat. Ultima proptea pe care i-a pus-o lui Basescu s-a numit invitarea,  in preziua dezbaterilor televizate pentru prezidentiale,  a naivului Geoana, pentru relaxare, la domiciliul sau, sub controlul fotoreporterilor din trust… pe post de paparatzi. A furnizat lui  Base suficiente argumente pentru a-l tavali pe Geoana in fata alegatorului roman telenovistic.

Scaderea de popularitate in care se afunda in prezent Basescu nu-l scuteste pe SOV sa mai dea o reprezentatie intru salvarea imaginii sifonate a presedintelui, de data aceasta cu pretul libertatii sale.

Arestarea lui SOV va mai badijona ranile electoratului portocaliu… incat acesta sa se mai tarasca inca o data spre urnele PDL-iste? Nu cred!

PDL va mai castiga alegeri daca niciun fraudator nu va fi trimis in instanta

septembrie 7, 2010

A trecut aproape un an de la alegerile prezidentiale si Biroul Electoral Central sau Autoritatea Electorala Permanenta n-au inaintat niciun  dosar  organelor de cercetare penala, dintre miile sau zecile de mii de cazuri de fraudare evidenta a alegerilor la sectiile de vot din strainatate sau la sectiile  speciale din tara.

Metoda de fraudare este inscrierea pe liste a unor persoane care nu s-au prezentat la vot, semnarea lor in fals si introducerea voturilor in urne.

OPOPZITIA s-a marginit sa conteste alegerile fara a avea timpul necesar sa stranga toate probele.

Care sunt probele care demonstreaza frauda?

1.Cererile scrise de la sectiile speciale din tara si strainatate, conform Legii  electorale,  trebuiau completetate  si   semnate de  cei care au votat in acele  conditii. Nu sunt scrise de votantii fictivi si nici semnate de acestia cererile  care depasesc 1000 de votanti pe sectia de votare.

2. Listele speciale de la Sectiile speciale din tara si strainatate care cuprind  date fictive despre presupusii votanti.  Daca sunt  reale datele de identificare, semnaturile nu corespund cu cele de pe cererea  de la punctul 1 si nici cu semnatura reala a presupusului votant.

Tehnica fraudarii a fost bine aplicata mai ales de catre ambasadorul de la Paris, rasplatit cu functia de ministru de Externe, si de catre parlamentarul  PDL cu iz de branza.

Iese tot mai mult in evidenta ca si infractori din lumea interlopa au pus umarul la fraudarea alegerilor. Vezi cazul de la Targoviste.

Sa ne mai miram ca,  in conditiile in care PDL a ajuns sub 20%, castiga pe rupte alegeri locale sau parlamentare partiale!

Au si tupeul sa se laude.

Ce face OPOZITIA in Parlament daca nu cheama la ordine AUTORITATEA  ELECTORALA PERMANENTA, organul platit de noi… tocmai pentru a preveni si cerceta cazurile de fraudare a oricaror alegeri?

Sa emasculeze organu`care doarme.

Si Base iubeste tradarea. Nu si tradatorii!

septembrie 3, 2010

 

Sarbu si cu Diaconescu

Au dat Ponta pe Basescu.

Dar,  dupa remaniere

N-au prins post in ministere!