-Pensii Speciale: Consiliul Legislativ atentioneaza Guvernul BOC si Parlamentul


PROIECT LEGE aici

Extrase din Avizul Consiliului Legislativ la proiectul Legii unitare a pensiilor

Pensiile speciale in NATO si Uniunea Europeana

„4. Referitor la principiile şi metodologia privind stabilirea pensiilor militare, atât în statele membre NATO, ale Uniunii Europene, cât şi în alte state, semnalăm următoarele :
a) sistemul de calcul al pensilor militare  este reglementat prin lege separată, deci lege specială, în Germania, Marea Britanie, SUA, Turcia, Coreea de Sud, Israel, Egipt, Japonia sau printr-un capitol independent, cuprins formal într-o singură lege, împreună cu cel al pensiilor civile, în Franţa, Italia, Grecia, Portugalia, Austria, deci capitol special într-o lege unitară, nu unică ;
 
b) baza de calcul a pensiilor militare se stabileşte în funcţie de valoarea soldei din  ultima lună de activitate, în Germania, Marea Britanie, Turcia, Italia, Grecia, Austria, Japonia, Coreea de Sud, Israel, sau de media soldelor pe
ultimele trei sau şase luni,  în Franţa  şi Egipt, precum şi de vechimea integrală în armată  ( în majoritatea ţărilor – 35 sau 36 ani, Japonia – 20 ani, Israel – 25 ani). În Franţa, limita maximă pentru serviciul activ este de 25 de ani, dar există şi o limită minimă, care este de 15 ani, de la care se poate primi pensie de serviciu ; 
c)  în majoritatea ţărilor NATO, pentru stabilirea pensiei, bazei de calcul rezultate i se aplică un procent cuprins între 75 – 80 % din valoarea pe ultimele 1-3-6 luni ;

d) din considerente de compensare a cheltuielilor efectuate pe timpul serviciului activ (schimbarea obligatorie multiplă a reşedinţei, conform cerinţelor postului) şi a constrângerii de a lipsi pe perioade lungi de lângă familie, pensia militarului francez se majorează cu 10 % pentru fiecare copil în plus ;
 e) în armata portugheză, valoarea reală a pensiei poate fi mai mare decât salariul dinaintea pensionării, deoarece nu este supusă impozitării. „

Curtea Constitutionala s-a pronuntat, constata Consiliul Legislativ

 
„5. Cu privire la abrogarea prevederilor legale referitoare la pensiile de serviciu, semnalăm că în această materie Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr.20 din 2 februarie 2000 ( Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 / 2000), în sensul constatării ca fiind neconstituţionale dispoziţiile prin care s-a abrogat art.103 din Legea nr.92 /1992 pentru organizarea judecătorească, (în prezent preluat de art. 82 din Legea nr. 303 /2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor), prin care se stabileau condiţiile de acordare a pensiilor de serviciu pentru magistraţi.
Astfel, pensia de serviciu pentru magistraţi, introdusă în anul 1997 prin efectul modificării şi completării Legii nr. 92 / 1992 pentru organizarea judecătorească, la fel ca şi pensia de serviciu pentru militari, prevăzută de Decretul nr.214 /1977 privind pensiile militare de stat, cu modificările ulterioare, au fost instituite în vederea stimulării stabilităţii în serviciu şi formării unei cariere în magistratură sau, după caz, în rândul cadrelor militare
magistraţilor, cât şi în cel al militarilor, în modul de determinare a cuantumului pensiei în raport cu salariul, respectiv cu solda avută la data ieşirii la pensie.
 În plus, în ceea ce priveşte acordarea pensiei de serviciu pentru militari, se aplică un spor de 10 % până la 20 % pentru militarii care beneficiază, în considerarea vechimii şi a activităţii meritorii de ordinul ,,Meritul Militar’’, conform prevederilor art.11 din Legea nr. 80 /1995 privind Statutul cadrelor militare.  
Constatând că aceste elemente, care diferenţiază regimul de pensionare al militarilor şi al magistraţlor de regimul general al pensiilor, asigură un tratament juridic specific celor două categorii de asiguraţi, Curtea  Constituţională reţine că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare şi pentru magistraţi nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii şi magistraţii.”

Ce principii se incalca:

„6. Semnalăm că şi altele dintre soluţiile propuse pot fi considerate ca încălcând principii de drept consacrate de Constituţie.
Astfel, măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice, nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin.(2) din Constituţia României, republicată, conform căruia ,,Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au un caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.  
Actualele pensii de serviciu au fost acordate în baza unor legi emise de statul român, în vigoare la momentul calculării. O recalculare a acestor pensii, care au fost acordate legal, ar însemna o încălcare de către stat a propriei
legislaţii, iar a o modifica retroactiv ar avea repercusiuni asupra caracterului de stat de drept.  
De asemenea, conform principiului drepturilor câştigate – recunoscut în toate statele de drept – orice drept, indiferent de natura sa, trebuie acordat chiar dacă pentru cazurile apărute ulterior acesta este diminuat.
Modificarea retroactivă a unor drepturi civile deja câştigate nu este  posibilă fără a se încălca prevederile constituţionale, ceea ce ar putea conduce la sesizarea Curţii Constituţionale şi declararea previzibilă de către aceasta a
neconstituţionalităţii acestei măsuri, având în vedere jurisprudenţa proprie anterioară.
Este de relevat, totodată, că există posibilitatea ca un mare număr de pensionari afectaţi de recalcularea pensiilor să se adreseze instanţelor de judecată, naţionale şi internaţionale, pentru contestarea diminuării unui drept câştigat, cu şanse de a obţine câştig de cauză în procesele respective.

În concluzie, pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care  prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data întrării în vigoare a  acesteia. „

De precizat ca Avizul Consiliului Legislativ este consultativ pentru Parlament! 

Reclame

3 răspunsuri to “-Pensii Speciale: Consiliul Legislativ atentioneaza Guvernul BOC si Parlamentul”

 1. Romania pierde cioara de pe gard pe mana lui Videanu « Hai ca se poate! Says:

  […] Ministerului Economiei, spuneau acum doua luni, ca statul roman va castiga 540 de milioane de euro daca South Stream va tranzita […]

 2. MIHAI GEORGEVICI Says:

  MILIOANE DE OAMENI AU OBOSIT “DE VIAŢĂ”.

  Chiar de la începutul anului 2010 am scris un articol: MILITARII NU MAI STAU NICI EI…PE LOC REPAUS ! (ORDONANŢA 230 / Apel la preşedinte).
  http://meritulcetateanuluiputernic.ning.com/profiles/blog/list
  În aceast sens, deja au fost semnalate unele aspecte ale realităţii în Jurnalul National, în data de 14.01.2009, sub următoarea formă: „Un grup de cadre militare în rezervă a trimis ieri o scrisoare deschisă către preşedintele Traian Băsescu pentru a-i cere sprijinul în actuala situaţie de criză, accentuată prin Ordonanţa 230/2008, care interzice cumulul pensie-salariu. Militarii au preferat să rămână în anonimat, temându-se de eventuale “represalii de la nivel înalt” de care, spun aceştia, au mai avut parte de-a lungul carierei profesionale”.
  După nu mult timp, în mass-media, dar în special pe Internet, aceste nemulţumiri ale militarilor, dar în special ale celor în rezervă, se amplifică tot mai mult. Iată cum se încheie un material intitulat: „SCRISOARE CĂTRE UN VIITOR MAREŞAL”, scris pe site-ul: http://viitorul.wordpress.com/2010/05/09/apel-catre-armata-faceti-va-datoria
  “Ţara este la acel moment de criză când numai Armata o mai poate salva, ţara are nevoie de adevăraţi bărbaţi de stat şi nu de păpuşi mecanice, marionete dirijate din spate, papagali cu megafoane şi ciocli naţionali cu mănuşi de import, ţara are nevoie de un real bărbat de stat, de un general Franco, general, colonel sau sublocotenent, care însă dacă vor scoate ţara din această cumplită nenorocire, va primi de la patrie cel mai înalt onor posibil, va fi, nu ridicat, ci înălţat la gradul de MAREŞAL”.
  La începutul lunii septembrie a.c. distinsul prof. dr. generalul în rezervă Mircea Chelaru, a fost invitat la Televiziunea Poporului de către directorul acesteia, domnul Dan Diaconescu.
  Cu acest prilej, fostul comandant al Armatei Române a relatat telespectatorilor OTV-lui faptul că starea naţiunii este deosebită, că cetăţenii României au obosit “de viaţă”.
  La întrebarea moderatorului postului de televiziune OTV, Dan Diaconescu:
  „ce soluţii găsim pentru ca oamenii să nu ne mai moară cu zilele”, distinsul invitat a răspuns:

  “Nimeni nu a reuşit de la Carol I să se atingă de instituţia militară, dar, totuşi, acum putem spune adevărul în faţă, bazându-ne pe articolul 30 (din Constituţia României), dreptul la libera exprimare.
  Video
  Ne aflăm într-o stare de calamitate publică şi am mandatul generaţiei mele, să-i atrag atenţia domnului Boc că: NE VOM LUA REVANŞA !
  Video
  Erorile istoriei la nivelul unei naţiuni nu se repară cu schimbarea guvernelor. Există în prezent o dezordine fără sfârşit, este nevoie de o nouă orânduială.
  Video
  Atenţie la modelul de moralitate creştină, pentru a preântâmpina abaterile de la regula comportamentului moral public.
  După cum ştim, în acest moment biserica şi armata sunt singurele instituţii credibile cetăţenilor şi de aceea, consider că şi biserica trebuie să se implice activ în viaţa obştei.”
  Video http://milioanedeoameniauobositdevia.blogspot.com

  Sursă: MCP Press Agency, Mihai Georgevici

 3. Irina Zaharia Says:

  Mesaj la Solidaritate:

  ,,Partidul Poporului – varianta Cojocaru,,

  Salut, Camarazi!

  Este timpul sa actionam concertat,

  dar cum – care sa fie caile?

  Din ce s-a facut pana acum au rezultat ca fiind eficiente dialogul acesta continuu dintre noi (pe Internet sau prin viu grai – telefonul ori sueta), interventiile unora din noi in mass-media, activitatea sindicala si, oarecum, activismul politic.
  Dialogul va continua si sper sa capete cu timpul tot mai multa substanta si incisivitate, asa cum o dovedesc recentele iesiri publice ale unor generali in rezerva.
  Sa acceptam ideea ca activismul sindical a trebuit sa surmonteze perioada de vacante si concedii. Chiar daca unii ii reproseaza sindicatului „vocalismul”, eu cred ca nu am fost suficient de vocali.
  Suntem de acord cu voi, aici chiar ar fi de pus in aplicare principiile de strategie si tactica invatate prin scolile de razboi. Daca activismul sindical va ramane doar un panaceu pentru uzul conducerii SCMD, in mod sigur, nu-i vom simti efectele.
  Nu mai putem ocoli evidenta ca inamicul este puternic si supradotat cu forte si mijloace. Avem avantajul ca il stim si ii cunoastem obiectivele – distrugerea pilonilor de baza ai societatii: Armata, Biserica, sistemul de valori nationale. Pana nu vom sti pe ce forte si mijloace ne bazam, noi nu vom putea face mare lucru.
  Cine si cum se poate constitui din cateva zeci de mii de rezervisti o oaste organizata (cu exceptia faptului ca nu va folosi armament propriuzis), in masura sa contracareze actiunile unui astfel de inamic ?
  Daca am fi organizati, am putea negocia cu partidele conditii si candidaturi proprii pentru viitoarele alegeri, si chiar am putea infiinta propriul nostru partid – Partidul Restituirii Revolutiei, sa zicem (in gluma, dar cu incarcatura semantica usor deductibila).
  Avem tot respectul pentru oricare actiune si atitudine menita sa contribuie la „restabilirea ordinii de drept”. Felicitari celor care isi pun talentul, cunostintele si deprinderile artistice ori juridice in slujba scopului comun: mentinerea sistemului de pensii „in plata.
  Sa nu ne facem insa iluzii!
  Din pacate, am fost parasiti chiar de o parte dintre „colegii, sefii si subordonatii nostri”, aflati in posturi din care aveau obligatia sa ne protejeze.
  Multe partide au incercat sa-si consolideze propria imagine prin atragerea de militari in structurile proprii de conducere, urmare increderii pe care populatia o are fata de armata.
  Retragerile militarilor din structurile de conducere ale partidelor au avut drept cauze:
  – lipsa de interes a partidelor in solutionarea drepturilor solicitate de cadrele militare in rezerva sub aspect financiar, socio-profesional;
  – dezinteresul institutiilor centrale militare fata de Asociatile militare interesate in crearea de locuri de munca si absortie a fondurilor europene nerambursabile;
  – imposibilitatea financiara a militarilor rezervisti de a achita contravaloarea unor taxe cerute pentru ocuparea unor functii de partid.
  Apreciem ca se impun actiuni ferme, complexe si combinate, concertate si multilaterale (sper sa nu deranjeze termenul), iar indemnul „la arme”, dincolo de aspectul simbolic, trebuie translatat la specificul si particularitatile fiecarei etape.
  Personal sunt implicat direct in constituirea Partidului Poporului – Varianta Cojocaru, dar imi dau seama ca acest lucru nu este posibil fara adeziune si solidaritate.
  Da, un partid al rezervistilor – cata vreme pericolul are drept vector o coalitie de partide politice. Ce zici, ce ziceti?
  Tot ceea ce am invatat si experimentat in institutiile de invatamant, in aplicatii si chiar in teatrele de actiuni poate si trebuie aplicat acum; dar fara violenta, fara arme si fara soldati…numai noi si deprinderile noastre!
  Poate asa ne vom aduce contributia asteptata si necesara la reasezarea lucrurilor pe un fagas normal.
  Asteptam voluntari si propuneri. Suntem
  „gata de lupta”!

  Partidul Poporului – varianta Cojocaru, poate fi o sansa!
  Asteptam nominalizari pentru structuri de conducere si aderenti cat mai multi din judetul sau orasul Dvs. de resedinta

  Din mesajul D-lor:
  – Col. dr. (r). Edmond MILEA (specialist in comunicatii, informatii si razboi electronic);
  – Col.(r) Brumusescu Toma;
  – Cms.sef (r) Georgevici Viorel (Vicepresedinte al Federatiei Militarilor din Romania) si
  Presedinte ASCOL http://ascol.weebly.com/

  Confirmari pentru solidaritate si adeziuni se pot transmite pe e-mail ascolclub@gmail.com
  Relatii:
  0728.839.400; 0754040962; 0372.930.040.
  http://mesajlasolidaritatepartidulpop.blogspot.com/2010/09/mesaj-la-solidaritate-partidul.html

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: